Közgyűlési határozatok

Tisztelt Társasági Tagok!

A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége ezúton értesíti Önöket a 2023. 10. 13-án megtartott közgyűlésen hozott határozatokról.

1/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés a 2023. október 13. napjára összehívott ülése levezető elnökének Dr. Zsembeli József tagot, jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Kovács Györgyi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tuba Géza és Dr. Zsigrai György tagokat választotta meg.

2/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozatával egyhangú szavazás alapján elfogadta a napirendi pontokat:

1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

3/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Magyar Talajművelők Társaságának Alapszabályát.

4/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, miszerint az éves közgyűlések szakmai fórummal párosuljanak, illetve az első ilyen közgyűlésre 2024 áprilisában Karcagon kerül sor.

Karcag, 2023. október 16.

Zsembeli József sk
elnök

         

MEGhívó

Tisztelt Társasági Tagok!


A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége tisztelettel meghívja Önöket a 2023. évi Közgyűlésre.


A Közgyűlés időpontja: 2023.10.13. 13:00 óra.
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlést ugyanezen nap 13:30 órára hívjuk össze, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ismételten összehívott közgyűlés tekintet nélkül a megjelentek számára határozatképes lesz.


A Közgyűlés helyszíne: Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre.
A személyes részvétel helyszíne: MATE Szent István Campus, NTTI Könyvtár
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., II. emelet F2040
Az online részvételhez az alábbi linken lehet csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anCQJPxRU3kLFEYmRB-O1I4g_0cplFP1AcuK_n_Mv44Y1%40thread.tacv2/1696417008075?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6ad7b0a-cc14-418c-8492-54b2753f96a4%22%2c%22Oid%22%3a%22d05a3c0d-95f3-4e4f-b7f2-4e406609f537%22%7d
Meeting ID: 374 594 159 17
Passcode: UmfwaB

A Közgyűlés napirendje:
1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Minden kedves Társasági Tagot szeretettel várunk a Közgyűlésen!

Karcag, 2023. október 5.

Zsembeli József sk
elnök