MEGhívó

Tisztelt Társasági Tagok!


A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége tisztelettel meghívja Önöket a 2023. évi Közgyűlésre.


A Közgyűlés időpontja: 2023.10.13. 13:00 óra.
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlést ugyanezen nap 13:30 órára hívjuk össze, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ismételten összehívott közgyűlés tekintet nélkül a megjelentek számára határozatképes lesz.


A Közgyűlés helyszíne: Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre.
A személyes részvétel helyszíne: MATE Szent István Campus, NTTI Könyvtár
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., II. emelet F2040
Az online részvételhez az alábbi linken lehet csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anCQJPxRU3kLFEYmRB-O1I4g_0cplFP1AcuK_n_Mv44Y1%40thread.tacv2/1696417008075?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6ad7b0a-cc14-418c-8492-54b2753f96a4%22%2c%22Oid%22%3a%22d05a3c0d-95f3-4e4f-b7f2-4e406609f537%22%7d
Meeting ID: 374 594 159 17
Passcode: UmfwaB

A Közgyűlés napirendje:
1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Minden kedves Társasági Tagot szeretettel várunk a Közgyűlésen!

Karcag, 2023. október 5.

Zsembeli József sk
elnök