Bemutatkozás

 

cropped-ISTROandhuISTRO02.jpg

A társaság magyar ága alapítva:
1993. április 30-án, Gödöllőn

Nyilvántartásba vétel: Pest Megyei Bíróság TSZ 1/94
 Címünk: Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Elnök: Dr. habil. Zsembeli József
Titkár: Dr. Kovács Györgyi
Pénztárnok: Tuba Géza

 A Társaság nem vállalhatja sajátjának a tagjai által elért hazai és nemzetközi tudományos és szakmai sikereket. A Társaságot mégis a tagsága eredményei minősítik.

Céljaink:

  • Kapcsolódás az 1973-ban alapított ISTRO tevékenységéhez, elfogadva annak törekvéseit a talajművelés,- és a tudományterületen dolgozók együttműködésének fejlesztésében.
  • A talajművelési hagyományok ápolása, a tudósok, szakírók, gazdálkodók és gépfejlesztők munkájának megbecsülése, eredményeik széleskörű terjesztése.
  • A talajművelési elméleti és gyakorlati fejlesztése, új eredmények publikálása, tanítása és terjesztése.
  • A talajművelés helyzetének ismerete, a teendők megfogalmazása, közös munkálkodás a talajművelés fejlesztésében, korszerűsítésében érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, gazdaságokkal és személyekkel.

Főbb törekvéseink:

1. A talajművelés és a kapcsolódó területeken – talajfizika, talaj- és környezetvédelem, talajművelés gépesítése, szántóföldi növénytermesztés – tudományos kutatómunka folytatása, a kutatási eredmények terjesztése és alkalmazásának előmozdítása:

  • az oktatásban
  • tudományos fórumokon
  • népszerűsítő szaklapokban és kiadványokban
  • talajművelési bemutatókon és kiállításokon
  • gazdálkodók továbbképzési tanfolyamain.

2. Tudományos viták, ismeretterjesztés, tanítás, tapasztalás.

3.  A Társaság és tagjai tudományos, intézményi és személyes kapcsolatainak felhasználása a talajművelési tudomány megbecsülésének erősítésében.

4.  A talajművelési hagyományok ápolása, klasszikusaink (tudósok, szakírók, gépfejlesztők, gazdák) eredményeinek megbecsülése, és továbbadása az utókornak.

5.  Szervezett és egyéni szaktanácsadás.

6. Fiatalok (tudományos diákkörös hallgatók, doktoranduszok) erkölcsi és anyagi támogatása.

7. Együttműködés kutatási pályázatokban, programokban.

8. Az ISTRO és a Társaság tevékenységének bemutatása, népszerűsítése szakmai fórumokon. 

9. Törekvések a művelési szemlélet és gyakorlat korszerűsítésére (talajvédelem, takarékosság)

Társaságunk az MTA bizottságaiban

Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság

Akadémikusok: Stefanovits Pál, Várallyay György. Választott tagok: Birkás Márta MTA doktora, Blaskó Lajos MTA doktora, Gyuricza Csaba PhD, Hoffmann Sándor kandidátus, Jolánkai Márton tudomány doktora, Kismányoky Tamás kandidátus, Nagy János MTA doktora, Pepó Péter MTA doktora, Schmidt Rezső kandidátus, Tamás János MTA doktora. Tanácskozási jogú tagok: Rátonyi Tamás, PhD, Tóth Zoltán PhD. Örökös tiszteleti tagok: Antal József tudomány doktora

 Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság: Választott tagok: Fenyvesi László PhD, közgyűlési képviselő, Jóri J. István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Neményi Miklós, az MTA levelező tagja