Közgyűlési határozatok

Tisztelt Társasági Tagok!

A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége ezúton értesíti Önöket a 2023. 10. 13-án megtartott közgyűlésen hozott határozatokról.

1/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés a 2023. október 13. napjára összehívott ülése levezető elnökének Dr. Zsembeli József tagot, jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Kovács Györgyi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tuba Géza és Dr. Zsigrai György tagokat választotta meg.

2/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozatával egyhangú szavazás alapján elfogadta a napirendi pontokat:

1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

3/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Magyar Talajművelők Társaságának Alapszabályát.

4/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, miszerint az éves közgyűlések szakmai fórummal párosuljanak, illetve az első ilyen közgyűlésre 2024 áprilisában Karcagon kerül sor.

Karcag, 2023. október 16.

Zsembeli József sk
elnök