események kategória bejegyzései

Emlékezés Sipos Sándor professzorra

A Sipos tanítványok minden novemberben (Sipos Sándor 1925. november 9-én született) elzarándokolnak a Tolna megyei Várongra, ahol helyi lakosokkal együtt a Fő utca 45. számú (szülő) ház falán lévő emléktáblán koszorút helyeznek el. A tanítványok az iskolateremtő tudósra emlékeznek, a helybeliek közül néhányan Sándorra vagy Sanyi bácsira.

SS

Sipos Sándor a Gödöllői Egyetemen szerzett oklevelet. Az aspirantúrát követően a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, Karcagon dolgozott.

SS2

Országos és nemzetközi kutatási programok irányítójaként a kötött csernozjom, réti és szikes talajok művelési, trágyázási, mechanikai javítási feladataival, valamint a talaj fizikai állapot és a növények fejlődése összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozott. Munkatársaival 1958-1978 között dolgozta ki a főbb hazai talajtípusokon alkalmazható periódusos mélyítő művelés rendszereit.

Erről így írt: “…a mélyítő művelést a talajművelés rendszerének egy láncszemeként tekintem. (…) a mélyítő művelés gazdaságosságát az utána következő években végzett művelések összessége és ezek költsége is befolyásolja.”

A fő elv az időközönkénti mélyművelés, a közbeeső időszakban kis költség- és időráfordítás igényű, sekélyebb művelés alkalmazása. A periódusidőt a mélyművelés tartamhatása szerint szabták meg, amely a módszer kidolgozásakor 4-5 év volt. Az időjárási szélsőségek hatása, a talajok szervesanyag-tartalmának romlása napjainkban erősen lerövidíti a tartamhatás idejét. Sipos Sándor 1974. július 1-től haláláig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék professzoraként a homoktalajok, a barna erdőtalajok termékenységének növelése, a mezőgazdasági melléktermékek trágyaként való hasznosítása, valamint a talajművelés csökkentése témákban végzett kutatásokat számos tanítványával és kortársával együtt. Ahogyan korábban Karcagon, Gödöllőn is iskolát teremtett. Sipos Sándor munkásságában kiemelkedő jelentőségű a talajművelés rendszerbe foglalása, a tarlóműveléstől a vetésig, emellett több évre vissza és előre tekintve. A rendszer legegyszerűbb eleme a művelet, több műveletet foglal magába a művelési eljárás. A művelési rendszert a tarlótól a bevetett talaj felszínének alakításával bezáróan végzett eljárások alkotják. Sipos Sándor az általa kidolgozott gyakorlati hasznú elveit az 1978-ban Lőrincz József szerkesztésében kiadott Földműveléstan tankönyv Talajművelés fejezetében összegezte.

Sipos professzor múlhatatlan érdeme a széleskörűen hasznosítható eredmények elérését lehetővé tevő tudományos munkára késztetés, a kutatói áldozatvállalás erejének megláttatása, és a tudományterület fejlesztésének felvállalása.

SS3

Meghívó Munkacsoportba

Dear Colleagues and friends,

At the beginning, I would like to tell thank you for your interest as a member of Working Group (WG) Conservation Soil Tillage (CST).
I would like to share with you some basic information and my thoughts about WG CST

 • In last ISTRO info you can find statement about establishing WG CST.
 • Invitation for membership is continuously open and free of charge.
 • Members of WG CST not necessarily to be a member of ISTRO.
 • Duration of WG CST is not time-limited and WG can be active as long as interest exists.
 • WG CST web link (https://www.istro.org/index.php/working-groups) on new ISTRO web page still not in full function, but when it will be done many information will be possible to share.
 •  Communication ways inter WG CST members could be by email or video conferencing or web page (after start functioning) or any other ways.

As member of ISTRO board I initiated establishing of WG CST with two main intention, to promote conservation soil tillage (primarily in scientific societies) and make better close-connections among scientists.Main activities or results of WG CST will (or could can) be:

 • organizing¸/preparation workshops and or meetings approximately once per year (or once in 1,5 year), with chosen topics / themes,
 • creation some kind of publications, promo-materials, scientific books or any other type of promotion,
 • any other suggestions by the WG CST members are more than welcome and please share your information, ideas and thoughts.

In the name of Secretary Daniel Plaza Bonila and personal
I wish to all of us many success and prosperity in our future activities

Danijel Jug
Full professor
President of CROSTRO (HDPOT)

ISTRO Conference 2018

ISTRO Paris
    2018

We kindly invite you to submit an abstract on one of following conference topics: 
1. Soil conservation                                    2. Soil compaction and structure remediation 
3. Soil ecology and Ecosystem services  4. Soil Organic Carbon sequestration and management 
5. Biogeochemical Processes in soils      6. Advances in soil structure characterization 
7. Tillage and smart farming                    8. Tires, tillage and seeding equipment design 
9. Design of soil tillage strategies 
more
     information
The field day will focus on the visit of ARVALIS experimental station in Boigneville.
During the visit, 5 sessions will be presented outside:
– Crop establishment and seeding technologies
– Cover crops
– Dynamics of soil structure from the 50-year long-term experiment
– The use of visual assessment methods of soil structure in France
– Compaction, tires and tractor 
Then, you will visit t
he Castle of Fontainebleau.

Detailed tour information is now available on the site
An evaluation of the cost is in progress and will soon be given on the website

 

The list of  the keynotes speakers invited to introduce the sessions is now known: 
– Dr. Rattan Lal 
– Pr. Dr. Claire Chenu
– Pr. Paolo Bàrberi
– Dr. Suresh Kumar Chaudhari

– Dr Thomas Keller
early bird
   registration
You can already register and benefit from the early bird rate until 1st May!
All information is available here. 
Please don’t hesitate to forward this email to your colleagues/Researchers/students in order to promote the conference.
Thanks very much 
Jean Roger-Estrade, ISTRO President and the organizing committee

21st ISTRO International Conference

ISTRO_Paris

We are pleased to invite you to participate to the 21st International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) Conference, which will be held from Monday 24th to Thursday 27th September 2018 in Paris.

ISTRO organizes an international conference every three years to review progress in terms of research and innovation. The conference brings together 250 to 350 participants ranging from soil scientist to agricultural field advisers, engineers of technical institute or in agro-equipment and teachers. The conference is organized in a different country each time.  For the first time the conference will be held in Paris.

Facing the challenges of food security and climate change, soil and tillage researchers are active contributors to the development of sustainable agriculture. The scientific topics during the conference will focus on advances in soil structure characterization, soil compaction, biogeochemical processes and carbon sequestration, with a special interest on soil ecology and ecosystem services. Equipment strategies will also be discussed with soil tillage strategies, smart farming, tires and tillage equipment design.

The conference will be an excellent opportunity to present research, share ideas and obtain new perspectives in soil and tillage research that will meet these challenges.

You can get all the information on the conference website            http://istro2018.webistem.com

We kindly invites you to submit abstracts before 1 March 2018. 

Organizing Committee