Dr. Antal József

† Dr. Antal József (1918.03.19-2014.11.15)

Antal József Marosbogáton született 1919. március 18-án. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Bólyai János Református Kollégiumban végezte.
1937-ben lett hallgatója a kolozsvári agrár fakultásnak, s itt, az M.kir. Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet 1943-ban.
1943-ban vonult be katonának. Végigküzdötte a háborút és a hadifogságot, majd 1948-ban térhetett haza Magyarországra.
1948-52. között Csongrád megyében közalkalmazottként igazgatási, oktatási és előadói munkát végez.
1952-74. között több mint két évtizeden át folytat kutatómunkát a szegedi Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, illetve annak jogutódában a Gabonatermesztési Kutatóintézetben. Az intézményben végigjárja a teljes kutatói grádicsot: kezdve tudományos segéd-munkatárstól egészen a tudományos igazgatóhelyettességig.
1974-től napjainkig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, illetve a Szent István Egyetem tanára: a növénytermesztéstan professzora, tanszékvezető, nyugalmazott egyetemi tanár, majd professor emeritus.
Munkásságának bibliográfiai mérlege: tízenhárom könyv, több mint száz tudományos és szakmai közlemény. Legfontosabb művei: a „Növénytermesztés homokon” és a „Növénytermesztők zsebkönyve” – az antal. Ő szerkesztette a „Növénytermesztéstan” c. országos tankönyvet.

1956-ban szerzett kandidátusi fokozatot „Termesztési kísérletek homokibabbal” című disszertációjával.
1974-ben a tudományok doktora fokozatot nyer „Termesztési módszerek gyengén humuszos homokon” című értekezésével.

Számos kitüntetés tulajdonosa: rangos kormánykitüntetések egész sorozata mellett megkapta a Westsik Vilmos emlékérmet (1989), a Beethoven-Brunszvik emlékérmet (1989), a Gisevius díjat (1994), a Baross László emlékérmet (1994), és a szakma legnagyobb kitüntetését a Surányi János emlékérmet (2006).

1951-óta a tagja a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, 1953-74 között a Magyar Biológiai Társaság tagja. 1959-től tagja, 1967-80. között titkára az MTA Növénytermesztési Bizottságának. 1970-74. között a KGST szakmai bizottságának munkatársa, 1972-től „upolnomocsennűj”. 1982-92. között a Gödöllő-Giessen egyetemi együttműködés szakmai vezetője, 1994-97. között az MTA közgyűlési képviselője, 1994-től az ISTRO tagja.

Forrás: http://mkk.szie.hu/dep/ntti/cv/CV_Antal_Jozsef.pdf