id. Manninger G. Adolf

id. Manninger G. Adolf (1880-1954)

Manninger G. Adolf 1880. január 11-én született Sopronban. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, érdeklődése már ekkor a természettudomány felé fordult.
1901-ben a magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet, gyakornoki idejét alföldi és dunántúli birtokokon teljesítette. 1909-ben kapott megbízást Lippe herceg dárdai (Baranya megye) uradalmára, a rácbólyi üzemegységben mint intéző, később főintéző.

Az első világháború alatt egy a hadsereg kezelésében lévő, mintegy 17 ezer hektáros birtok kezelésével bízták meg az Isztriai-félszigeten.

Leszerelése után rövid időre visszakerült a dárdai uradalomba.

1918-ban költözött Bolyba átvenni a Baranya-Tolna-Somogy megyében szétszórt, részben bérlőknek kiadott gazdaság irányítását. Itt dolgozott a második világháború végéig mint jószágkormányzó. A bolyi gazdaság az ő irányítása alatt fejlődött az ország egyik legkiválóbb mintagazdaságává. (Sekélyművelési rendszere bővebben.)

1945 után a Földművelésügyi Minisztérium Növénytermesztési Főosztályán lett szakértő.

1947-től az újonnan szervezett Agrártudományi Egyetem Debreceni Osztályának növénytermesztési tanszékén professzorként dolgozott.

Ezt követően megbízták a Debreceni Talajkísérleti Intézet irányításával is, ahol 1954-ben bekövetkezett haláláig dolgozott.

Forrás: http://www.agr.unideb.hu/seneca/?m=lexikon&id=28