Közgyűlési határozatok

Tisztelt Társasági Tagok!

A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége ezúton értesíti Önöket a 2024. 04. 30-án megtartott közgyűlésen hozott határozatokról.

1/2024. (IV.30.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés a 2024. április 30. napjára összehívott ülése levezető elnökének Dr. Zsembeli József tagot, jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Kovács Györgyi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tuba Géza és Dr. Zsigrai György tagokat választotta meg.

2/2024. (IV.30.) sz. Kgy. határozatával egyhangú szavazás alapján elfogadta a napirendi pontokat:

1) Elnöki beszámoló

2) Pénzügyi beszámoló

3) Egyebek

3/2024. (IV.30.) sz. Kgy. határozatával egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót. A szavazás eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

4/2024. (IV.30.) sz. Kgy. határozatával egyhangúlag elfogadta a pénzügyi beszámolót. A szavazás eredménye: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

5/2024. (IV.30.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, miszerint még egy megkereséssel élünk a tagok felé nyilatkoztatva őket, kívánnak-e tagok maradni, valamint 2024. június 30-ig átutaljuk az ISTRO tagdíjat.

Karcag, 2024. április 30.

Zsembeli József sk

        elnök