huistro bejegyzései

Emlékezés Sipos Sándor professzorra

A Sipos tanítványok minden novemberben (Sipos Sándor 1925. november 9-én született) elzarándokolnak a Tolna megyei Várongra, ahol helyi lakosokkal együtt a Fő utca 45. számú (szülő) ház falán lévő emléktáblán koszorút helyeznek el. A tanítványok az iskolateremtő tudósra emlékeznek, a helybeliek közül néhányan Sándorra vagy Sanyi bácsira.

SS

Sipos Sándor a Gödöllői Egyetemen szerzett oklevelet. Az aspirantúrát követően a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben, Karcagon dolgozott.

SS2

Országos és nemzetközi kutatási programok irányítójaként a kötött csernozjom, réti és szikes talajok művelési, trágyázási, mechanikai javítási feladataival, valamint a talaj fizikai állapot és a növények fejlődése összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozott. Munkatársaival 1958-1978 között dolgozta ki a főbb hazai talajtípusokon alkalmazható periódusos mélyítő művelés rendszereit.

Erről így írt: “…a mélyítő művelést a talajművelés rendszerének egy láncszemeként tekintem. (…) a mélyítő művelés gazdaságosságát az utána következő években végzett művelések összessége és ezek költsége is befolyásolja.”

A fő elv az időközönkénti mélyművelés, a közbeeső időszakban kis költség- és időráfordítás igényű, sekélyebb művelés alkalmazása. A periódusidőt a mélyművelés tartamhatása szerint szabták meg, amely a módszer kidolgozásakor 4-5 év volt. Az időjárási szélsőségek hatása, a talajok szervesanyag-tartalmának romlása napjainkban erősen lerövidíti a tartamhatás idejét. Sipos Sándor 1974. július 1-től haláláig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék professzoraként a homoktalajok, a barna erdőtalajok termékenységének növelése, a mezőgazdasági melléktermékek trágyaként való hasznosítása, valamint a talajművelés csökkentése témákban végzett kutatásokat számos tanítványával és kortársával együtt. Ahogyan korábban Karcagon, Gödöllőn is iskolát teremtett. Sipos Sándor munkásságában kiemelkedő jelentőségű a talajművelés rendszerbe foglalása, a tarlóműveléstől a vetésig, emellett több évre vissza és előre tekintve. A rendszer legegyszerűbb eleme a művelet, több műveletet foglal magába a művelési eljárás. A művelési rendszert a tarlótól a bevetett talaj felszínének alakításával bezáróan végzett eljárások alkotják. Sipos Sándor az általa kidolgozott gyakorlati hasznú elveit az 1978-ban Lőrincz József szerkesztésében kiadott Földműveléstan tankönyv Talajművelés fejezetében összegezte.

Sipos professzor múlhatatlan érdeme a széleskörűen hasznosítható eredmények elérését lehetővé tevő tudományos munkára késztetés, a kutatói áldozatvállalás erejének megláttatása, és a tudományterület fejlesztésének felvállalása.

SS3

Meghívó Munkacsoportba

Dear Colleagues and friends,

At the beginning, I would like to tell thank you for your interest as a member of Working Group (WG) Conservation Soil Tillage (CST).
I would like to share with you some basic information and my thoughts about WG CST

 • In last ISTRO info you can find statement about establishing WG CST.
 • Invitation for membership is continuously open and free of charge.
 • Members of WG CST not necessarily to be a member of ISTRO.
 • Duration of WG CST is not time-limited and WG can be active as long as interest exists.
 • WG CST web link (https://www.istro.org/index.php/working-groups) on new ISTRO web page still not in full function, but when it will be done many information will be possible to share.
 •  Communication ways inter WG CST members could be by email or video conferencing or web page (after start functioning) or any other ways.

As member of ISTRO board I initiated establishing of WG CST with two main intention, to promote conservation soil tillage (primarily in scientific societies) and make better close-connections among scientists.Main activities or results of WG CST will (or could can) be:

 • organizing¸/preparation workshops and or meetings approximately once per year (or once in 1,5 year), with chosen topics / themes,
 • creation some kind of publications, promo-materials, scientific books or any other type of promotion,
 • any other suggestions by the WG CST members are more than welcome and please share your information, ideas and thoughts.

In the name of Secretary Daniel Plaza Bonila and personal
I wish to all of us many success and prosperity in our future activities

Danijel Jug
Full professor
President of CROSTRO (HDPOT)

Invitation for Conservation Soil Tillage Working Group

Dear Colleagues and friends,

At the beginning, I would like to tell thank you for your interest as a member of Working Group (WG) Conservation Soil Tillage (CST).
I would like to share with you some basic information and my thoughts about WG CST

 • In last ISTRO info you can find statement about establishing WG CST.
 • Invitation for membership is continuously open and free of charge.
 • Members of WG CST not necessarily to be a member of ISTRO.
 • Duration of WG CST is not time-limited and WG can be active as long as interest exists.
 • WG CST web link (https://www.istro.org/index.php/working-groups) on new ISTRO web page still not in full function, but when it will be done many information will be possible to share.
 •  Communication ways inter WG CST members could be by email or video conferencing or web page (after start functioning) or any other ways.

As member of ISTRO board I initiated establishing of WG CST with two main intention, to promote conservation soil tillage (primarily in scientific societies) and make better close-connections among scientists.Main activities or results of WG CST will (or could can) be:

 • organizing¸/preparation workshops and or meetings approximately once per year (or once in 1,5 year), with chosen topics / themes,
 • creation some kind of publications, promo-materials, scientific books or any other type of promotion,
 • any other suggestions by the WG CST members are more than welcome and please share your information, ideas and thoughts.

In the name of Secretary Daniel Plaza Bonila and personal
I wish to all of us many success and prosperity in our future activities

Danijel Jug
Full professor
President of CROSTRO (HDPOT)